Orifood đang có mặt ở tất cả các hệ thống siêu thị lớn, cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc. Chi tiết như sau: